Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Section
Column
width70%

Gigaset pro-partners bieden ondersteuning aan commerciële eindgebruikers met vragen over configuratie en gebruik.

Elke Gigaset pro-partner heeft een support afdeling met een helpdesk en deskundig personeel. Eindgebruikers kunnen hier ook terecht met vragen over defecte apparatuur en garantiekwesties. Geautoriseerde distributeurs ondersteunen de Gigaset pro-partners om iedereen zo goed mogelijk te kunnen helpen.

De Gigaset pro-partner wordt ondersteund door de gecertificeerde distributeur die tweedelijns support verlenen.

Gigaset pro ondersteuning

Column
width30%